Το πρώτο πεζογράφημα της Ευρωπαϊκής γραμματείας, το έγραψε ο φιλόσοφος Αναξίμανδρος, ο Μιλήσιος (610-545 π.Χ.).
Το περιεχόμενο του, ήταν φιλοσοφικό και είχε τίτλο: «περί φύσεως». Σώθηκε, το παρακάτω, απόσπασμα:
«Αρχή πραγμάτων, άπειρον. Εξ ων δε η γένεσις εστί τοις ούσι και την φθοράν εις ταύτα γίνεσθαι κατά το χρεών. Δεδόναι γαρ αυτά δίκην και τοίσιν αλλήλαις κατά την του χρόνου τάξιν».

Ελεύθερη απόδοση:
«Αρχή των όντων, είναι το άπειρον. Κάθε τι που γεννιέται από τα πράγματα, είναι ανάγκη όταν φθαρεί, να ξαναγυρίσει στην πηγή του. Διότι τα όντα δίνουν λόγο για τη συμπεριφορά που έδειξαν μεταξύ τους στην πορεία του χρόνου».
Χρυσόστομος Κριμπάς.

(19)