Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, που προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2018, όπως παρακάτω περιγράφεται και σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Γιάννης Κόττορος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ Δ.Σ.: Αρετούσα Νικολοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄ Δ.Σ.: Γιώργος Σταματόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ολυμπία Ζώη

ΤΑΜΙΑΣ: ΄Ολια Καραγιάννη

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Ελένη Μουζάκη

ΕΦΟΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Παναγιώτης Αρκαδιανός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, ορίστηκε και πάλι ο Μο Σταύρος Σολωμός.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Οργανισμού, εξελέγησαν οι: Εύη Γέωρμα, Δήμητρα Σταματοπούλου και Γιάννης Καλαντζόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή της ‘’Πολυφωνικής’’, είναι τριετούς θητείας.

(12)