Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου επιμορφωτική ημερίδα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις από την κα Τσιμπούρη Θεοδώρα Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου για τη διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση της μουσικής σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τη Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπάιδευσης Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία αλλά και ενημέρωση για τα νέα προγράμματα σπουδών γαλλικών.

Όπως επισήμανε η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου στην ημερίδα ο «ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει» καθώς η προσέγγιση του μαθήματος γίνεται πιο σύνθετη. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ως προς το αναλυτικό τους πρόγραμμα, να αξιολογήσουν τις δυνατότητες των μαθητών τους, να διδάξουν διαφοροποιώντας το μάθημα αλλά και να λάβουν υπόψη τη δυναμική της τάξης.

Είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα και την αποδοτικότητα ενός καλοσχεδιασμένου μαθήματος με άξονα την ανάπτυξη και την ανάδειξη της κριτικής σκέψης αλλά και των διαφόρων δεξιοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές- των οποίων πρέπει ουσιαστικά να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα όρια. Στην ημερίδα τονίστηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί ακόμη και να παρακάμψουν το αυστηρό πλαίσιο της διδακτέας ύλης, καταρτίζοντας το δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να το προσαρμόσουν στο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους.

Στη συνέχεια η κα Τσιμπούρη μίλησε για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (γενικές και ειδικές) και για τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για αυτούς από τη χρήση της μουσικής στη διδασκαλία. Τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας των διδασκόντων με τους γονείς και της καλλιέργειας, μέσω της μουσικής, διαπροσωπικής σχέσης με τους μαθητές. Η χρήση της μουσικής, υπογράμμισε, δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να διακριθεί σε κάποια εναλλακτική δραστηριότητα του μαθήματος, ενισχύει την πνευματική του εγρήγορση ενώ παράλληλα βοηθά στην καλύτερη συγκέντρωση αλλά ενδυναμώνει και την πειθαρχία. Κλείνοντας την εισήγησή της εστίασε στο γεγονός ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όταν αντιμετωπίζονται σωστά από ψυχοσυναισθηματική και διδακτική άποψη, εξελίσσονται ικανοποιητικά επιτυγχάνοντας συχνά υψηλά μαθησιακά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα
Το λόγο πήρε εκ νέου η Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου που υποστήριξε ότι η διάγνωση του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών και η έρευνα των αναγκών τους μετά από συζήτηση μέσα στην τάξη, η συνεχής καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση με την διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους ως προς το μάθημα αλλά και ως προς τους διαφορετικούς τύπους μαθητών που έχουν στην τάξη (ακουστικός, οπτικός, κιναισθητικός, δυσλεκτικός, δυσορθογραφικός κ.άλλα) είναι αναγκαία. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να δείξουν επιείκεια, κατανόηση και να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο προφίλ των διαφόρων μαθητών και επιπρόσθετα των επιπέδων γλωσσομάθειάς τους και ιδιαίτερα στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας όπου δεν υπάρχουν τα επίπεδα και πολλές φορές πρόκειται για τμήματα 25-30 μαθητών. Η ενεργητική μέθοδος εκπαίδευσης που ευνοεί τη βελτίωση της κατανόησης, της απομνημόνευσης και την ικανότητα των μαθητών να βιώνουν το κείμενο τους δημιουργεί κοινά ενδιαφέροντα, ευνοεί τη συνεργατική μάθηση και επιβραβεύει τις κοπιώδεις και αξιέπαινες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας.

 

(49)