77 καλλιτέχνες, 40 διαφορετικά σημεία της Αττικής και ένα
αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας,συνθέτουν τον καμβά της δράσης
και της δημιουργίας του «εναλλακτικού» video

«Παίζουμε Οικολογικά — Ζούμε Λογικά — Ενεργούμε Ομαδικά»!
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Επιμέλεια: Γιάννη Σταματάκου

(6)